Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

budynek ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej od 21 grudnia 2005 roku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Sztumskiego, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 01.01.2010 roku, działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Zakład został stworzony jako pierwszy w województwie pomorskim w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Obecnie zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych w trzech działach produkcji: stolarnia, szwalnia, papiernia oraz 17 osób w działalności obsługowo- rehabilitacyjnej.

Zakład finansowany jest z czterech źródeł :
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Środki zakładu pozyskane ze sprzedaży wyrobów i usług
3. System Obsługi Dofinansowań „SOD”
4. Organizator – Starostwo Powiatowe w Sztumie

Osoby niepełnosprawne zatrudnione są od 0,55 etatu do 0,8 etatu , dodatkowo uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych, niewliczanych do czasu pracy (60 minut dziennie).

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w trzech blokach zadaniowych :
statuetka lodołamacz 1. rehabilitacja ruchowa
2. terapia zajęciowa
3. praca socjalna

Kierownik zakładu dokonuje - przy udziale zespołu programowego, raz w roku - okresowej oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Pracownicy, osiągający odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej kierowani są do Zakładów Pracy Chronionej lub na „otwarty rynek”.

W roku 2009 Zakład otrzymał statuetkę „Lodołamacz specjalny” za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przemys? tekstylny i sk?rzany Malbork

AKTUALNOŚCI:

Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z poszerzeniem działalności o usługi gastronomiczne, informujemy że poszukujemy pracowników. Więcej informacji w aktualnościach.

Zaklad Aktywności Zawodowej
ul.Żeromskiego 8
82-400 Sztum
Email: zazsztum@interia.pl

tel.: 55-640-35-65
fax.: 55-640-35-65


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.